Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

1.1.SATICI (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Unvanı : Agro Kuzey Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.

Adresi : Çay Mah. Anafartalar Cad. No:6 Terme/SAMSUN

Telefon : 0362 876 64 74

Faks : 03626 876 64 74

E-Posta : info@ziraatshop.com 

1.2.ALICI (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-Posta :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 2. KONU

İş bu sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait www.ziraatshop.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1. Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.ziraatshop.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Kodu ve Adı

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 


İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli :

Kargo ücreti :

Kargo dahil toplam bedel :

Ödeme şekli ve planı :

Alınan vade farkı :

Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı :

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslim Şartları :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi/Kişiler :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslimat Tarihi :

Teslim Şekli :

Ürün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Madde 4. FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-Posta/Kullanıcı Adı :

Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Madde 5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.ziraatshop.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup anladığını, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. ALICI, www.ziraatshop.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatını, ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. www.ziraatshop.com internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak www.ziraatshop.com internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın beyan ettiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

5.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6. 3 ve 4 no.lu maddelerde açıklanan teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, www.ziraatshop.com internet sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra işleme alınır ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılır.

5.7. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya ve/veya ALICI’dan başka kişi ve/veya kuruluşa teslim edilememesinden dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.8. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksizsiz, sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.9. SATICI’nın beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaları yüksek katlara adrese teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.10. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’yı bilgilendirerek ve onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 5.11. SATICI, sipariş konusu mal, ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde/hallerde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmesi zorunludur.

5.12. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu  sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. ALICI, sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI sözleşme konusu ürünü üç gün içerisinde tüm nakliye giderleri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’da siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalmasına kadar ertelenmesi haklarından herhangi birini kullanabilir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde; ALICI’nın nakit yaptığı ödemelerde, ürün bedeli ondört gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ondört gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICı, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından ALICI hesaplarına yansıtılmasına ilişkin süre tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağı/tutamayacağını, müdahalede bulunmasının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.16. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak bu durumu kargo yetkilileri ile tutanak ile belgelendirmekle yükümlü olduğunu, bunun dışında ALICI ve/veya ALICI’nın gösterdiği kişi ve/veya kuruluşun kargoyu teslim almamasında dolayı gidiş ve dönüş masraflarını ALICI tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

5.17. SATICI gerekli gördüğü hallerde; ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ektresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI siparişi iptal etme hakkına haizdir.

5.18. ALICI, SATICI’ya ait www.ziraatshop.com internet sitesine üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aks takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya bağlayacaktır.

5.20. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.21. SATICI’ya ait www.ziraatshop.com internet sitesinin üzerinden, STICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.22. İş bu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, müşteri, kullanıcı ve/veya ALICI iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlalerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üye, müşteri, kullanıcı, ALICI ve/veya kuruluş üyelik ve mesafeli satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.23. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme iki nüsha halinde ALICI tarafından …/…./……. Saat …:…. Tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının e-posta adresine mail olarak gönderilecektir.

Madde 6. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumlarda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7. CAYMA HAKKI

7.1.ALICI, mesafeli satış sözleşmesinin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren ondört gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden caymak hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için ondört günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iş bu sözleşmede düzenlenen 8. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan www.ziraatshop.com internet sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince ürünün ambalajı ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade Formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI veya sağlayıcı malı kendinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı SATICI veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

e) SATICI veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ondört gün içinde SATICI’nın hesabına geçen ödemeyi iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

f) Ürün satıcıya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan faturanın aslı ve/veya irsaliyeli faturanın iki nüshası ile birlite da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya ürün bedelinin ödemesi yapılmayacak olup söz konusu kargo ile taşıma esnasında kamu kurumlarınca uygulanacak her türlü cezayı ve yaptırımın ALICI’nın sorumluluğunda olduğunu ALICI peşinen kabul eder. Ürünle birlikte iade edilecek olan faturanın üzerine de “İADE FATURASIDIR” ibaresi yazılıp ALICI tarafından Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ile yazılıp imzalanacaktır.

g) ALICI’nın ve/veya ALICI’nın gösterdiği kişi ve/veya kuruluşun kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

h)  Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

ı) ALICI ve SATICI’nın karşılıklı olarak anlaştığı kısımlar mevcut ise iş bu sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen şartlar öncelik ve kesinlik arz eder.

Madde 8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflar aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici iş bu sözleşmedeki aşağıda açıklanan fıkralarda cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI ve sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürün/malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket vb./vs. gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket vs./vb. gibi koruyucu unsurları açılması olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anından teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 9. CAYMA HAKKININ SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişi ve/veya kuruluşun malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından ALICI’ya ve/veya alıcının gösterdiği kişi ve/veya kuruluşa teslim etmek üzere ürünün kargoya teslimine kadar olan süre içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen kişi ve/veya kuruluşun ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen kişi ve/veya kuruluşun son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin ve/veya tüketici tarafından belirlenen kişi ve/veya kuruluşun ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

ALICI iş bu sözleşme hükümlerinde yer alan cayma hakkı kullanım süresi dışında yapacağı cayma hakkını kullanma talebi SATICI’nın ALICI’ya bildirim yapmaksızın hiçbir şekilde yapılmamış sayılacaktır.

Madde 10. ÖZEL ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR

Özel şart ve anlaşmalar bulunmamaktadır.

Madde 11. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikayet ve itirazları konusunda başvurularını tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapabilir. SATICI, faaliyetini yürüttüğü il/ilçede bulunan İcra, Hukuk, Ceza Mahkemelerine yapabilir.

İş bu sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

Madde 12. TÜKETİCİ HAKLARI

12.1. Ayıplı Mal;

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet ortamında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; SATICI tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliği aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı mal olarak kabul edilir.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

12.2. Garanti belgesi;

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadır.

Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

12.3. Ücretsiz onarım isteme hakkı;

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda SATICI; işçişik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve/veya ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

12.4. Tüketicinin diğer hakları;

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini SATICI’dan talep edebilir. SATICI, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşemden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

 

Madde 13. YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde iş bu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okuyup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gereli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Tarih : …./…../….....

        SATICI                                                                                                 ALICI